ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 14

ผู้ที่รักและหลงใหลในสีสันของไม้ดอกนานาๆพรรณ ไม่ควรพลาดทริปนี้ 14-22 ก.พ.58

“ยุวชลกร” ต้นกล้าการจัดการน้ำ

“หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้...

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

"ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต" คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

จันทบุรี เตรียมจัดวันเด็กแห่งชาติ 2558

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ร่วมกับหน่วยงาน องค์กร และประชาชน ผู้ใหญ่ใจดีที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558

สร้างชาติให้เข้มแข็งด้วยค่านิยม 12 ประการ

ค่านิยม 12 ประการ นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ได้กำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติของสังคม

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กอ.รมน.จันทบุรี ลงพื้นที่ รับฟังความเห็น ที่ อ.ท่าใหม่


กอ.รมน.จันทบุรี ลงพื้นที่ รับฟังความเห็นจากผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชน ที่เทศบาลตำบลสองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ

27 พ.ค.58) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี ยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมเวทีความคิดปฏิรูปประเทศไทย โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ตามแผนยุทธศาสตร์การปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปอย่างต่อเนื่อง โดยวันนี้จัดกิจกรรมที่ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนจำนวน 100 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ตามกรอบการปฏิรูปประเทศไทยทั้ง 11 ด้าน เพื่อเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ

มานะ วิเวโก นายกเทศมนตรีตำบลสองพี่น้อง กล่าวว่า ตนเห็นด้วยกับการจัดกิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะ เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไทยในด้านต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาด้านการทุจริตคอรัปชั่น ที่อยากให้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อยก่อนให้มีการเลือกตั้ง รวมทั้งปัญหาด้านการศึกษา

อย่างไรก็ตามนายกเทศมนตรีตำบลสองพี่น้อง กล่าวเพิ่มเติมว่า อยากให้รัฐบาลได้พิจารณาถึงปัญหาของท้องถิ่นด้วยเพราะปัจจุบันได้รับงบประมาณที่น้อยมากทำให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความยากลำบาก ขณะเดียวกันต้องรับผิดชอบดูแลพื้นที่ ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งแตกต่างจากเทศบาลบางแห่งมีพื้นที่น้อย แต่มีงบประมาณมาก ทำให้เกิดความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด และเป็นที่มาของความเหลื่อมล้ำ

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558

จันทบุรี เตรียมทอดผ้าป่า 3 มิติสร้างพระบรมราชานุสรณ์ สมเด็จพระเจ้าตากฯ 17 เม.ย.นี้


ชาวจันทบุรี เตรียมจัดทอดผ้าป่า 3 มิติ ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (17 เม.ย.) เพื่อสมทบทุนก่อสร้างพระบรมราชานุสรณ์ อู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงาม

16 เม.ย.58) ชาวจันทบุรี เตรียมจัดทอดผ้าป่า 3 มิติ ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (17 เม.ย.) เพื่อสมทบทุนก่อสร้างพระบรมราชานุสรณ์ อู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงาม ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้กำหนดการจัดกิจกรรม ทอดผ้าป่า 3 มิติ เริ่มจากพิธีบวงสรวงในเวลา 06.09 น.ของวันที่ 17 เมษายน จากนั้นตั้งแต่เวลา 08.00 น.-09.00 น.จะเป็นการเคลื่อนขบวนผ้าป่าจาก 3 ทางประกอบด้วย นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นำกองผ้าป่า ลงเรือที่วัดจันทนาราม แห่ไปตามแม่น้ำจันทบุรี และขึ้นท่าเทียบเรือบ้านเสม็ดงาม

ขณะที่ พลเรือโทธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรี - ตราด นำนายทหารสังกัดกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรี - ตราด โดดร่มดิ่งพสุธาจากเฮลิคอปเตอร์ นำกองผ้าป่าลงสู่บริเวณพิธีทางอากาศ ส่วนทางบก นำโดยพระครูประดิษฐศาสนการ (หลวงปู่นงค์) เจ้าอาวาสวัดทุ่งตาอิน ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชกูฏ นำขบวนผ้าป่าทางบกด้วยขบวนม้า เคลื่อนออกจากศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ไปบรรจบที่พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงาม ก่อนที่ดำเนินการประกอบพิธีทางสงฆ์ในเวลาต่อจากนั้น

 ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า เนื่องจากวันที่ 17 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งชาวจันทบุรี ได้พร้อมใจกันทอดผ้าป่า 3 มิติ ต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างพระบรมราชานุสรณ์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และบูรณะเรือรบหลวงโพธิ์สามต้น เป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อชาวจันทบุรีและคนไทยในการกอบกู้เอกราช รวมทั้งเพื่อจัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีอีกด้วย

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2558

สงกรานต์เมืองจันท์ยังคึกคัก วันนี้ยังเล่นน้ำต่อกันอย่างสนุกสนาน
13 เม.ย.58) นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานจัดประกวดรถแห่สงกรานต์ ประจำปี 2558 โดยนางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนร่วมกิจกรรม ณ บริเวณถนนข้าวทิพย์ หน้าวัดใหม่เมืองจันทบุรี ทั้งนี้เทศบาลเมืองจันทบุรี ร่วมกับวัดใหม่เมืองจันทบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 12 - 14 เมษายน 2558 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย กิจกรรมต่างๆประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และการประกวดรถแห่สงกรานต์ ซึ่งมีหน่วยงานที่ส่งรถเข้าประกวดสงกรานต์ เป็นจำนวนมาก สำหรับผลการตัดสินหน่วยงานที่ได้รับรางวัลประจำปี 2558 ประเภทสถานที่ราชการ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ส่วนประเภททั่วไป เช่น บุคคล กลุ่มบุคคล สมาคม และอื่น ๆ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนย่อยที่ 8 และ ชุมชนย่อยที่ 10 ภายหลังจากมอบรางวัลแล้ว คณะทำงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดจันทบุรีได้จัดกิจกรรมเทเหล้า เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนงดดื่มสุราในช่วงเทศกาล จากนั้นขบวนที่เข้าร่วมประกวดได้เคลื่อนขบวนแห่ไปรอบเมืองจันทบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สรงน้ำขอพรจากพระ และร่วมเล่นสาดน้ำกันอย่างสนุกสนาน

ส่วนผู้บาดเจ็บที่ประสบอุบัติเหตุ บริเวณถนนสุขุมวิท ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีผ่านไปประสบเหตุและช่วยเหลือไว้ ขณะนี้ปลอดภัยแล้วทั้งแม่ลูก โดยแม่โรงพยาบาลนายายอามได้ส่งตัวต่อมาที่โรงพยาบาลพระปกเกล้ามีกระดูกซี่โครงหัก 2 ซี่ ช้ำในแพทย์ได้ทำการรักษาจนพ้นขีดอันตรายแล้ว ส่วนบุตรสาวอายุ 1 ขวบ 8 เดือน อาการปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 จังหวัดจันทบุรี นับตั้งแต่วันที่ 9 ถึงวันนี้ (13 เม.ย.) รวม 4 วัน มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นแล้วทั้งสิ้น 21 ครั้ง เสียชีวิต 2 ราย จากสาเหตุขับรถเร็ว ประมาท ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร มีผู้บาดเจ็บ นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลรวม 21 ราย

วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2558

เกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำขณะผู้ว่าจันทบุรีออกเยี่ยมจุดตรวจ


เกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำขณะผู้ว่าจันทบุรีออกเยี่ยมจุดตรวจ ได้ช่วยเหลือปลอดภัยทุกคน

12 เม.ย.58 ) ที่จุดตรวจตำรวจทางหลวง ถนนสุขุมวิท บ้านช้างข้าม ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ที่มีการให้บริการตรวจภาพรถของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีพนายายอาม และจุดบริการนักท่องเที่ยวตำรวจทางหลวง หลังตรวจเยี่ยมและกำลังเดินทางไปยังจุดต่อไป แต่ขณะที่เดินทางออกจากจุดตรวจบ้านช้างข้ามได้ ประมาณ 800 เมตร ได้เกิดอุบัติเหตุ โดยมีรถยนต์กระบะยี่ห้อเชฟโรเล็ต สีดำหมายเลขทะเบียน ผก.9320 ระยอง เสียหลักพลิกคว่ำ ตกลงข้างทางห่างจากถนนสุขุมวิทย์ประมาณ 10 เมตร มีสภาพพังยับเยิน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยประชาชนที่เห็นเหตุการณ์ จึงได้เข้าไปทำการช่วยเหลือผู้ที่ติดภายในรถออกมาจนสำเร็จ ซึ่งภายในรถเป็นพ่อ แม่ ลูก 3 คน ภายหลังทราบชื่อคนขับ คือนาย เอ็ม คมทัศน์ อายุ 40 ปี เป็นพนักงานของโรงกลั่น ปตท.นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ส่วนภรรยาอาการสาหัส บาดเจ็บบริเวณหลังช่วยเหลือตนเองไม่ได้แต่ยังมีสติ ชื่อนางวิไล ประสงค์ อายุ 38 ปี และบุตรสาวไม่ทราบชื่ออายุ 1 ขวบ 8 เดือน หลังจากที่ได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้ว ได้แจ้งให้มูลนิธิสว่างกตัญญูธรรมสถานนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลนายายอามต่อไป

 นายเอ็ม คมทัศน์ คนขับเล่าว่าตนขับรถออกจากบ้านพักนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง มุ่งหน้าไปตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด แต่เมื่อถึงบริเวณดังกล่าวรถได้เสียหลักเกิดอุบัติเหตุกะทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุแต่นับว่าโชคดีที่ทุกคนปลอดภัย

อย่างไรก็ตามสภาพพื้นผิวจารจรที่บริเวณดังกล่าว มีสภาพขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ อีกทั้งหากมีฝนตกลงมาถนนจะลื่นมาก เนื่องจากมีรถบรรทุกยางพาราปล่อยน้ำยางไหลพื้นบนถนน ซึ่งสารเคมีของน้ำยางทำปฎิกริยากับผิวจราจรจึงเกิดความลื่นผู้ที่ไม่ชินเส้นทางจะเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ

ขณะที่ข้อมูลจากศูนย์ ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 จังหวัดจันทบุรี มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นทั้งสิ้น 16 ครั้ง เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ Admit นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลมีทั้งสิ้น 19 ราย จังหวัดจันทบุรีได้บูรณาการหน่วยงานท้องถิ่น ท้องที่ ในการตั้งจุดตรวจรณรงค์ลดอุบัติเหตุ เข้มงวดผู้ใช้รถใช้ถนน และประชาสัมพันธ์เส้นทางครอบคลุมบนถนนสายหลักและถนนสายรองทั้ง 10 อำเภอ มากกว่า 60 จุดตรวจ

สมาคมสื่อสร้างสรรค์ เตรียมจัดงานมหกรรมตะวันออก...ดีจัง ครั้งที่ 2 ที่แหลมสิงห์


สมาคมสื่อสร้างสรรค์ เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว แถลงข่าวเตรียมจัดงาน มหกรรมตะวันออก ดีจัง เปิดพื้นที่ให้เด็กแสดงออก สร้างสรรค์สังคมแบบมีส่วนร่วมของชุมชน

10 เม.ย.58) ที่บริเวณโบราณสถาน ตึกแดง อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรีสมาคมสื่อสร้างสรรค์ เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ร่วมกับอำเภอแหลมสิงห์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสังคม เด็กและเยาวชน ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมตะวันออก...ดีจัง ถนนเด็กเดินสัญจร On the beach ครั้งที่ 2 หลังจากปีที่แล้วจัดแล้วประสบความสำเร็จอย่างมากมาย เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาสังคม ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนได้แสดงผลงานความสามารถในทางที่ถูกที่ควรเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ

โดยปีนี้กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 24 ถึง 25 เมษายน ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชายหาดแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ภายในงานมีกิจกรรมจากเครือข่ายสื่อสร้างสรรค์ภาคตะวันออก 8 จังหวัด มุ่งเน้นจุดประกายให้ชุมชน สังคมได้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์พื้นที่ทางกายภาพและพื้นที่สังคมนำไปสู่การขยายเครือข่ายองค์ความรู้ สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดีในจังหวัดภาคตะวันออก มีการแสดงของเด็กและเยาวชนจากสถานศึกษาต่าง ๆ การแสดงศิลปะ ดนตรี การสื่อสาร สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี กิจกรรม workshop โชว์ แชร์ เชื่อมร้อยพลังพลเมือง 3 ดี การแสดงศิลปวัฒนธรรมรำเท่งตุ๊ บีชบล็อก ลานคนตรีเด็กเยาวชน ลานเล่น ลานอาหาร ขนม สิ้นค้าพื้นเมือง
งานราชการ

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More