วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

จังหวัดจันทบุรีเชิญชวนประชาชนร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพฯ


จังหวัดจันทบุรี เชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี วันพุธที่ 22 และวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม นี้

 นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ในวันพุธที่ 22 และวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคมนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ติดตามความคืบหน้าโครงการพระราชดำริฯที่จังหวัดจันทบุรี

โดยวันพุธที่ 22 พฤษภาคม เวลา 14.00 น.จะเสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการความคืบหน้าของโครงการ ณ อาคาร กปร.หลังจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินทรงปลูกต้นเสม็ดแดง และเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานของหน่วยสาธิตพันธุ์สัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน การเลี้ยงปลาในกระชัง โครงการธนาคารปู โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน พร้อมทั้งจะทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกลับคืนสู่ธรรมชาติ ในส่วนของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประชาชนสามารถรอเฝ้ารับเสด็จได้ บริเวณริมถนนจากอาคารที่ทำการศูนย์ไปยัง หน่วยสาธิตพันธุ์สัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน ตามที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้

ส่วนวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม เวลา 08.00 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านน้ำแดง ตำบลบางชัน อำเภอขลุง ทรงเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าโครงการพระราชดำริ 8 โครงการ ประกอบด้วย โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ โครงการฝึกอาชีพ โครงการส่งเสริมสหกรณ์ และ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โอกาสนี้ทรงพระราชทาน หน่วยแพทย์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ออกให้บริการตรวจ รักษาโรคฟรี แก่ประชาชน ที่โรงเรียน ตชด.บ้านน้ำแดง ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 10.00 น.

0 ความคิดเห็น:

งานราชการ

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More