วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

จันทบุรี เริ่มบังคับใช้กฎหมายห้ามกินเหล้าบนรถ

จังหวัดจันทบุรีเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายห้ามขาย ห้ามกินเหล้าบนรถทุกประเภท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เบื้องต้นเน้นรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เตือนก่อนจับ

นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงความคืบหน้าการใช้ร่างประกาศตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เรื่อง การห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทางสาธารณะขณะขับขี่หรือขณะโดยสารอยู่ในรถหรือบนรถทุกประเภท ซึ่งหมายรวมถึงท้ายรถด้วยว่า ขณะนี้ประกาศเรื่องดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นขั้นตอนตามกฎหมาย

หลังจากพิจารณาเห็นชอบร่างประกาศดังกล่าวและเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนามแล้วจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาทันที ทำให้ตั้งแต่นี้ต่อไป ผู้ที่ขับขี่หรือผู้ที่ไม่ได้ขับขี่ ที่อยู่ในรถ ห้ามดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด เพราะจะผิดกฎหมายทันที โดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน และปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้สำหรับบทลงโทษกระทำผิดตามประกาศดังกล่าวนั้น ในกฎหมายระบุชัดถึงการห้ามผู้บริโภคที่อยู่บนรถทุกประเภทที่อยู่บนท้องถนน เว้นรถไฟ รถราง ซึ่งในการพิจารณาความผิดต้องดูก่อนว่า อยู่บนรถที่อยู่บนท้องถนนสาธารณะหรือไม่ ซึ่งถนนสาธารณะรวมถึงทางเท้า และไหล่ทาง หากพบว่าผู้ดื่มเข้าข่ายฝ่าฝืนตามข้อห้ามก็ถือว่าผิด โดยจะเอาผิดเฉพาะคนดื่ม เจ้าของรถ หรือคนข้างเคียงไม่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม แต่หากดื่มในซอยบ้าน ทว่าซอยดังกล่าว เป็นถนนที่คนใช้จำนวนมาก ถือเป็นสาธารณะก็ผิดเช่นกัน เว้นแต่ดื่มในรถที่จอดหน้าบ้าน ให้ละเว้นไม่ผิดตามกฎหมายสำหรับประกาศดังกล่าวจะมีผลให้หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด

โดยทั้งหมดจะต้องอยู่ภายใต้การบังคับใช้ตามกฎหมายใหม่นี้ หากฝ่าฝืนระวางโทษจำคุก 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งประกาศฉบับนี้จะครอบคลุมคล้ายๆ การห้ามขายห้ามดื่มสุราในสถานที่ราชการนั่นเอง

0 ความคิดเห็น:

งานราชการ

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More