วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

จันทบุรีจัดกิจกรรมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งใหญ่


นายธเนศ เธียรนันทน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ในวันนี้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไปที่วัดป่าคลองกุ้ง นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จะนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ อุบาสก อุบาสิกา เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า


 โดยจะมีการเคลื่อนขบวนฉลองพุทธชยันตี อันประกอบด้วยขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ขบวนธรรมยาตราของพุทธมามะกะ เคลื่อนขบวนจากวัดป่าคลองกุ้งไปตามถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ไปสิ้นสุดที่สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรีเพื่อประกอบพิธีเปิดงาน รูปแบบขบวนที่จัดขึ้นในครั้งเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่สวยงามตระการตา แต่คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย โดยใช้ ช้าง ม้า จริงร่วมขบวน มีพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนสวดนมัสการพระรัตนตรัย ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีจะเป็นผู้อัญเชิญพระไตรปิฎกโบราณในขบวนรถม้า นักเรียน – นักศึกษา อุบาสิกา ผู้บำเพ็ญเนกขัมมจาริณีสวดสรรเสริญพระรัตนไตรทำนองสรภัญญะ หลังจากนั้นขบวนจะเคลื่อนจากสนามกีฬากลางกลับมายังวัดป่าคลองกุ้งเพื่อร่วมกิจกรรมสาธยายพระไตรปิฎก ส่วนภาคค่ำเวลา 18.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีจะนำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ และร่วมเวียนเทียนน้อมรำลึกเนื่องในโอกาส ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า สำหรับกิจกรรมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2555 จังหวัดจันทบุรีกำหนดให้มีการ จัดกิจกรรมพร้อมกัน ทุกอำเภอ และวัดประจำตำบลใกล้บ้าน 1 อำเภอ 1 ตำบลพุทธบูชา ในส่วนของวัดป่าคลองกุ้งตลอด 7 คืน มีการเวียนเทียนทุกคืน ส่วนภาคกลางวันมีกิจกรรม สาธยายพระไตรปิฎก ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ การบรรยายธรรมเพื่อถวายเป็นราชกุศลและเป็นพุทธบูชา ทอดผ้าป่ามหากุศลพุทธยันตี 2,600 ปี บวชเนกขัมมะเฉลิมพระเกียรติ ธรรมยาตรา – สมาธิ พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนยอดพระพุทธมหาเจดีย์จันทบุรีศรีนพรัตน์ วัดป่าคลองกุ้ง เดิน - วิ่ง สมาธิฉลองพุทธชยันตรี และนิทรรศการให้ความรู้
นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้ขอขอความร่วมมือไปยังประชาชนร่วมประดับธงตราสัญลักษณ์พุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ตามอาคารบ้านพัก สถานที่ราชการ พร้อมทั้งนุ่งขาวห่มขาวและถือศีลปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชา ตลอดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2555 โดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับ ช่วงบ่ายวันนี้ ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีจะดำเนินการถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดงานและเป็นแม่ข่ายไปยังสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดจันทบุรี ทางระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 90.25 เมกกะเฮิร์ต จนกว่าจะเสร็จสิ้นพิธีเปิดงาน

0 ความคิดเห็น:

งานราชการ

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More