วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555

สรุปสถิติอุบัติเหตุ 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวัดจันทบุรี ปี 2555


สรุปสถิติอุบัติเหตุ 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวัดจันทบุรี ปี 2555 เสียชีวิต 4 ราย บาดเจ็บ 23 คน จากจำนวนอุบัติเหตุทางถนน 24 ครั้งยอดลดลงกว่าปีที่แล้วกว่าครึ่ง

นายจุมพฎ วรรณฉัตรสิริ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2555 จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 11 ถึง 17 เมษายน มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นจำนวน 24 ครั้ง เสียชีวิต 4 รายเป็นชาย 3 หญิง 1 ขณะที่จำนวนผู้บาดเจ็บนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล 23 ราย เป็นชาย 11 หญิง 12 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับยอดสถิติอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีที่แล้ว พบว่าลดลง โดยปีที่แล้วมีจำนวนอุบัติเหตุทางถนน 55 ครั้ง เสียชีวิต 6 ราย บาดเจ็บ 60 ราย ขณะที่ปีนี้มีอุบัติเหตุทางถนน 24 ครั้ง เสียชีวิต 4 ราย บาดเจ็บ 23 ราย
ในช่วงรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดจันทบุรีได้บูรณาการหน่วยงานเพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามมาตรการ“สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” มีการตั้งจุดตรวจรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนจำนวน 34 จุดตรวจทั้งถนนสายหลักและถนนสายรอง เรียกตรวจรถ 94,309 คัน พบผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร 6,139 ราย แยกเป็น ไม่สวมหมวกนิรภัย 2,218 ราย ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ 1,836 ราย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 793 ราย ใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด 486 ราย มอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย 277 ราย ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร 131 ราย ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ 121 ราย ขับรถย้อนศร 117 ราย แซงในที่คับขัน 107 ราย และขับรถระหว่างเมาสุรา 53 ราย

ส่วนยอดรวมทั่วประเทศ การเกิดอุบัติเหตุช่วง สงกรานต์ เกิดขึ้นกว่า 3,129 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 320 คน จังหวัดเชียงรายสูงสุด 125 ครั้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานีตายสูงสุด 13 คน

 

0 ความคิดเห็น:

งานราชการ

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More