วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สมาคมชาวปักษ์ใต้ จังหวัดจันทบุรี เตรียมจัดการแข่งขันนกกรงหัวจุกการกุศลครั้งที่ ๑

สมาคมชาวปักษ์ใต้ จังหวัดจันทบุรี เตรียมจัดการแข่งขันนกกรงหัวจุกการกุศลครั้งที่ ๑ ในงาน "ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ ๑๑ เพื่อหารายได้สำหรับใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของสมาคม และเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

นายเสาวภักดิ์  สกุลโรมวิลาส อุปนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้จังหวัดจันทบุรี ในฐานะประธานจัดการแข่งขันประชันเสียงนกกรงหัวจุกการกุศลครั้งที่ ๑ เปิดเผยว่าสมาคมชาวปักษ์ใต้ จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี กำหนดจัดการแข่งขันประชันเสียงนกกรงหัวจุกการกุศลครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สำหรับใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของสมาคม และเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ซึ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย

การแข่งขันครั้งนี้ แบ่งเป็นออกเป็น ๒ ประเภทคือประเภทจ้างแห่งเสียงทอง รับจำนวน ๑๖๘ นก ค่าลงทะเบียนนกละ ๑,๕๐๐ บาท รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ พร้อมถ้วยเกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ พร้อมถ้วยเกียรติยศ  รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ พร้อมถ้วยเกียรติยศ นอกจากนี้ยังมีรางวัลอื่นๆอีกมากมาย
ส่วนประเภทที่ ๒ คือประเภทดาวรุ่งสากลชิงเลย  รับจำนวน ๑๖๘ นก ค่าลงทะเบียนนกละ ๗๐๐ บาท รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ พร้อมถ้วยเกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ พร้อมถ้วยเกียรติยศ  รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๖,๐๐๐ พร้อมถ้วยเกียรติยศ นอกจากนี้ยังมีรางวัลอื่นๆอีกด้วยเช่นกัน

ผู้สนใจที่จะส่งนกเข้าร่วมแข่งขันประชันเสียงนกกรงหัวจุกการกุศลในครั้ง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือจองราวได้ที่คุณ บรรเจิด  คุ้มพ่วง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕-๔๗๖๘๘๑๖ ได้ทุกวัน

1 ความคิดเห็น:

งานราชการ

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More